🐱บันทึกแมวกัด : อย่าไว้ใจทาง อย่าวางใจ (กระทั่ง) แมว (ตัวเอง)

บันทึกประสบการณ์เป็นคนพิการชั่วคราวเพราะแมวกัด แวะมาให้ความรู้เท่าที่ได้กับวิธีปฏิบัติตัวเมื่อถูกแมวกัดอย่างถูกต้อง เพราะเชื่อว่าคนเลี้ยงแมวมีโอกาสถูกแมวกัด หรืออย่างน้อยก็ข่วนอย่างแน่นอน!

Continue reading “🐱บันทึกแมวกัด : อย่าไว้ใจทาง อย่าวางใจ (กระทั่ง) แมว (ตัวเอง)”