{Mini-Review} Oh my Egg สบู่น้องไข่เพื่อหน้าใสไร้สิว

รีวิวสบู่ก้อนน้องไข่น่ารักๆ แบรนด์ Pasjel : Oh my Egg สูตร Acne/Whitening แบบมินิ ระยะเวลาการใช้ 1 อาทิตย์แล้วเป็นไงบ้าง มาดูกันค่ะ

Continue reading “{Mini-Review} Oh my Egg สบู่น้องไข่เพื่อหน้าใสไร้สิว”