{Review} Oculus ภาพสะท้อน “ผี”

Oculus หมายถึง ดวงตาที่สะท้อนภาพต่างๆให้เราเห็นภายในสมอง เฉกเช่นเดียวกับกระจกที่สะท้อนภาพของสิ่งที่อยู่ตรงหน้า แต่เราจะเชื่อได้เช่นไรว่ามันเป็น “ภาพ” ที่เราเห็นจริงๆ หรือเป็นสิ่งที่พลังงานบางอย่างสร้างมันขึ้นมาให้เราเห็น

Continue reading “{Review} Oculus ภาพสะท้อน “ผี””