เบื่อแล้ว A cup song! มาตีขวด Coke ระหว่างรอ Pitch perfect 2 ดีกว่า!!

Click here for English version
จากภาคแรกที่ทำให้ทั่วโลกฮิตเทรนด์ A cup song ภาคนี้เหล่า Youtuber ที่คุ้นเคยนำเทรนใหม่ A Coke bottle song : ตีขวดโค้ก ร้องเพลง และ #‎ShareACoke กันเถอะ!

Continue reading “เบื่อแล้ว A cup song! มาตีขวด Coke ระหว่างรอ Pitch perfect 2 ดีกว่า!!”