Midsommar ประเพณีสวีเดน…ที่มาของพิธีกรรมสยองของผู้กำกับ Hereditary

ช่วงนี้มีหนังสยองขวัญกระแสฮอต (เพราะนอกจากจะพีอาร์ว่าสยองแล้วยังสยิวสมจริงด้วย) กับเรื่อง Midsommar ประเพณีสยองซึ่งเป็นประเพณีจริงๆ ไม่ได้โม้! เป็นเทศกาลสำคัญมากๆ ของคนสวีเดน แต่จะสยองหรือไม่อย่างไร ต้องลองอ่านดูนะ^^

Continue reading “Midsommar ประเพณีสวีเดน…ที่มาของพิธีกรรมสยองของผู้กำกับ Hereditary”