Book Review : กาแฟของคนอาหรับ และอาหารของคนอื่น

ว่าด้วยบริบททางวัฒนธรรมการกิน และความเรียงเกี่ยวกับเรื่องอาหาร ที่ทั้งมีในบ้านเรา และในประเทศอื่นๆ รวมตั้งแต่อาหารคาวหวาน ไปจนถึงวัฒนธรรมการดื่ม

Continue reading “Book Review : กาแฟของคนอาหรับ และอาหารของคนอื่น”