{Review}The Hobbit : An unexpected journey…การผจญภัยสุด(ไม่)คาดคิด

บอกตรงๆ นี่เป็นหนังที่เจ้าของบล็อกรอคอย!มันจะมีความลำเอียงเล็กน้อยในการรีวิว โปรดจงใช้วิจารณญาณในการอ่านและคิดตาม
Continue reading “{Review}The Hobbit : An unexpected journey…การผจญภัยสุด(ไม่)คาดคิด”