{Review} A Monster Calls…เสียงเพรียกของปิศาจ

ปิศาจได้มาหาเขาเวลาหลังเที่ยงคืนนิดๆ ของทุกวัน และกล่าวว่า “ข้าจะมาหาเจ้าทุกๆ คืน สามคืนนับจากนี้ และข้าจะเล่าเรื่องเล่า 3 เรื่อง และเมื่อถึงคืนที่ 4 นั่นเป็นคราวที่เจ้าจะต้องเล่าเรื่องของเจ้าบ้าง…คอเนอร์ โอมัลลีย์ ” ก่อนจะพาเขาก้าวไปสู่โลกของจินตนาการอันเกิดความคาดคิดและแตกต่างกว่าที่เคยพบเจอ

Continue reading “{Review} A Monster Calls…เสียงเพรียกของปิศาจ”